เงื่อนไขการใช้งานฟอนต์

Q : เงื่อนไขการใช้งานฟอนต์ j.devilfont ในแบบส่วนตัว

A : การใช้งานแบบส่วนตัว คือ ทำให้ตนเองเพียงผู้เดียว ที่เป็นการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น การ์ดอวยพรวันเกิดเพื่อน อวยพรปีใหม่ การ์ดวันแต่งงานตนเอง ปกรายงานส่งคุณครูอาจารย์ ไม่อนุญาตให้นำฟอนต์เวอร์ชั่นทดลองไปใช้ในงานที่ทำเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น โฆษาณาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมถึงทำเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ เอ็นเกจเมนต์ อันนำไปสู่การว่าจ้างโปรโมทสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ

Q : เงื่อนไขการใช้งานฟอนต์ j.devilfont ในเชิงพาณิชย์

A : คือการใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์คือ การนำฟอนต์ไปใช้ในธุรกิจ กิจการ กิจกรรม ใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของโปสเตอร์ หรือแบนเนอร์ หน้าปกนิยาย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือในรูปแบบดิจิตอลต่างๆ เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการ ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองหรือแพคเกจจิ้ง ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอทั้ง onair, online ที่มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการทั้งจากตัวรายการเองหรือโฆษณาของ Platform ( เช่น Youtube Ad, Facebook Ad, Google Ad, etc ) และใช้ในการสร้างเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ ยอดเอ็นเกจเมนต์ อันนำไปสู่การว่าจ้างโปรโมทสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ

Q : การตรวจลิขสิทธิ์

A : ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ j.devilfont ปรากฎบนสื่อใดๆ จะทำการเก็บภาพและคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ว่าสื่อนั้นๆ มีการว่าจ้างบุคคลอื่น ( นักออกแบบ, เอเจนซี, อื่นๆ ) ทำให้หรือไม่ ถ้าใช่จะมีการสอบถามข้อมูลการติดต่อของบุคคลผู้รับจ้างนั้น จากนั้นขอดูหลังฐานชำระเงิน หรือ License Key ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่และทำตามเงื่อนไขของ j.devilfont ว่ามีหรือไม่


Q : การปรับค่าลิขสิทธิ์

A : ในกรณีที่ได้ทำผิดเงื่อนไขของการใช้งาน j.devilfont จะมีโทษในการปรับค่าลิขสิทธิ์ โดยการบังคับซื้อ License ในส่วนเกินเป็นราคา 30 เท่า เช่น

  • ใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีหลักฐานการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ จะทำการบังคับซื้อฟอนต์เป็นราคา 30 เท่าของฟอนต์นั้นๆ

  • การทำซ้ำ ก๊อปปี้ ดัดแปลง เพื่อใช้งานหรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนหรือบุคคลอื่นถือว่าทำผิดเงื่อนไขการใช้งานฟอนต์ในรูปแบบพาณิชย์มีโทษปรับ 50 เท่า


ถ้ามีการหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงจะทำการดำเนินคดีตามกฏหมาย และเรียกค่าเสียหายมากยิ่งกว่าค่าปรับที่ต้องเสียในตอนแรกที่ระบุไว้

+ค่าดำเนินการ +ค่าทนาย

Q : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

A : ฟอนต์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งได้รับการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ว่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์