ฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร

ชื่อฟอนต์  Praboromarajchanok 

ในชุดนี้จัดทำขึ้น 2 น้ำหนัก

ลงไว้เพื่ออ้างอิงผลงานการออกแบบชุดตัวอักษรไทย-อังกฤษ  ( ไม่มีจำหน่าย )

ของสถาบันพระบรมราชชนก

 *********************************