ผลงานฟอนต์ที่ตัว 6

ชื่อฟอนต์ ตะมุตะมิ เป็นชุดอักษรไทย น่ารัก คิ้วๆ

( ตะมุ > ขาตรงมน # ตะมิ > ขาโค้งแหลม )

รายละเอียด ฟอนต์ตะมุตะมิ

  • การใช้ kerning ในการจัดช่องไฟระหว่างตัวอักษร

  • การใช้ mark เข้ามาจัดสระ วรรณยุกต์

  • เพิ่มลูกเล่นที่ โ ใ ไ ที่ยืด-หด ความสูงในเวลาพิมพ์

เจอวรรณยุกต์ชั้นบน เช่น ที่ไป ชี้ให้ ตี๋ให้ จะไม่เจอปัญหาทับกับ โ ใ ไ

  • ปรับแก้เปลี่ยนอักษรชนกันแบบอัตโนมัติ

ในหมวดภาษาอังกฤษ ตัวเลขไทย


ในชุดนี้ประกอบด้วย 4 ไฟล์

1. j.devilfont@Tamu ( ตัวตรงปลายมน )

2. j.devilfont@Thamu Italic ( ตัวเอียงปลายมน )

3. j.devilfont@Tami ( ตัวตรงปลายโค้งแหลม )

4. j.devilfont@Thami Italic ( ตัวเอียงปลายโค้งแหลม )

***************************************

สนับสนุนให้กำลังใจเวอร์ชั่นเต็มเพียง 400 บาท

สามารถใช้ได้แบบส่วนตัว และ ในเชิงพาณิชย์

" ตัวที่แจกทดลองให้ download เป็นเวอร์ชั่นทดลอง อักษรจะไม่ครบในหมวด

ภาษาไทยขาด ง ญ ณ น ผ ร ล ส ๐ ๓ ๕ ๗ ภาษาอังกฤษขาดตัว a e i o u 0 3 5 7

# ฟอนต์ตัวทดลอง สามารถใช้ได้แบบส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้เท่านั้น #