ผลงานฟอนต์ที่ตัว 4

ชื่อฟอนต์ ไท่เก๊ก เป็นชุดอักษรไทย สไตล์จีน

รายละเอียด ฟอนต์ไท่เก๊ก

  • การใช้ kerning ในการจัดช่องไฟระหว่างตัวอักษร

  • การใช้ mark เข้ามาจัดสระ วรรณยุกต์

  • เพิ่มลูกเล่นที่ โ ใ ไ ที่ยืด-หด ความสูงในเวลาพิมพ์

เจอวรรณยุกต์ชั้นบน เช่น ที่ไป ชี้ให้ ตี๋ให้ จะไม่เจอปัญหาทับกับ โ ใ ไ

  • ปรับแก้เปลี่ยนอักษรชนกันแบบอัตโนมัติ

ในหมวดภาษาอังกฤษ db fb fh fk qj jj jy Yb qj qy

  • เพิ่มลูกเล่น วิธีการพิมพ์ โ ใ ไ เ แ ที่ลงต่ำมากว่าตัวอักษร

กดเบิ้ล 2 ครั้ง เช่น โโ ใใ ไไ เเ แแ ( การพิมพ์แบบหน้าปกไท่เก๊ก )


ในชุดนี้ประกอบด้วย 2 ไฟล์

1. j.devilfont@Thai-Kek ( ตัวตรงปกติ )

2. j.devilfont@Thai-Kek Italic ( ตัวเอียง )

*********************************

สนับสนุนให้กำลังใจเวอร์ชั่นเต็มเพียง 500 บาท

สามารถใช้ได้แบบส่วนตัว และ ในเชิงพาณิชย์

" ตัวที่แจกทดลองให้ download เป็นเวอร์ชั่นทดลอง อักษรจะไม่ครบในหมวด

ภาษาไทยขาด แม่ กน แม่ กง ภาษาอังกฤษขาดตัว a e i o u "

# ฟอนต์ตัวทดลอง สามารถใช้ได้แบบส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้เท่านั้น #