ผลงานฟอนต์ที่ตัว 2

ชื่อฟอนต์ อาคม สไตล์อาลักษณ์ โดยฟอนต์ชุดนี้มี 8 ไฟล์

รายละเอียด ฟอนต์อาคม

  • การใช้ kerning ในการจัดช่องไฟระหว่างตัวอักษร

  • การใช้ mark เข้ามาจัดสระ วรรณยุกต์

  • เพิ่มลูกเล่นที่ โ ใ ไ ที่ยืด-หด ความสูงในเวลาพิมพ์

เจอวรรณยุกต์ชั้นบน เช่น ที่ไป ชี้ให้ ตี๋ให้ จะไม่เจอปัญหาทับกับ โ ใ ไ

  • เพิ่มลูกเล่นการเจาะร่องตัว โ ใ ไ ไม่ให้ทับกับวรรณยุกต์

  • ตัวอักษรที่มีหาง เช่น ช ซ ศ ส ฮ ฬ เปลี่ยนหางตัวอักษรได้เอง

เมื่อพิมพ์สระ หรือ วรรณยุกต์

สนับสนุนให้กำลังใจเวอร์ชั่นเต็มเพียง 900 บาท

( ได้ทั้งหมด 8 แบบ )

สามารถใช้ได้แบบส่วนตัว และในเชิงพาณิชย์


ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 ไฟล์ + 3 ไฟล์ใหม่ update

1. j.devilfont@Akhom2020-Normal ( ธรรมดาไว้ปรับแต่งได้ ) + ( ตัวเอียง )
ตัวอักษรมีหาง ช ซ ศ ส ฬ ฮ เปลี่ยนหางได้เวลาพิมพ์สระ หรือ
วรรณยุกต์ + ลูกเล่น ( ไ โ ใ ) ยืดขึ้น-ลง เวลาเจอวรรณยุกต์ชั้น 2

2. j.devilfont@Akhom2020-Regular ( ปกติ )
ตัวอักษรมีหาง ช ซ ศ ส ฬ ฮ เปลี่ยนหางได้เวลาพิมพ์วรรณยุกต์
+ ลูกเล่น ( โ ใ ) เจาะเว้นร่อง เวลาเจอวรรณยุกต์ชั้น 2

3. j.devilfont@Akhom2020-Italic ( ตัวเอียง )
ตัวอักษรมีหาง ช ซ ศ ส ฬ ฮ เปลี่ยนหางได้เวลาพิมพ์วรรณยุกต์
+ ลูกเล่น ( โ ใ ) เจาะเว้นร่อง เวลาเจอวรรณยุกต์ชั้น 2

4. j.devilfont@Akhom2020-Texture ( ตัวแตกๆ ) + ( ตัวเอียง )
ตัวอักษรมีหาง ช ซ ศ ส ฬ ฮ เปลี่ยนหางได้เวลาพิมพ์วรรณยุกต์
+ ลูกเล่น ( โ ใ ) เจาะเว้นร่อง เวลาเจอวรรณยุกต์ชั้น 2

5. j.devilfont@Akhom2020-3D ( 3D ) + ( ตัวเอียง )
ตัวอักษรมีหาง ช ซ ศ ส ฬ ฮ เปลี่ยนหางได้เวลาพิมพ์วรรณยุกต์
+ ลูกเล่น ( ใ ) เจาะเว้นร่อง เวลาเจอวรรณยุกต์ชั้น

" ตัวที่แจกทดลองให้ download เป็นเวอร์ชั่นทดลอง อักษรจะไม่ครบในหมวด

ภาษาไทยขาด แม่ กน แม่ กง ภาษาอังกฤษขาดตัว a e i o u "

# ฟอนต์ตัวทดลอง สามารถใช้ได้แบบส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้เท่านั้น #