ฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร

ชื่อฟอนต์  Chana Songkhram 

ในชุดนี้จัดทำขึ้น 1 น้ำหนัก

ลงไว้เพื่ออ้างอิงผลงาน ชุดตัวอักษรไทย ( ไม่มีจำหน่าย )

ของ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

 *********************************