ฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร

ชื่อฟอนต์ Chana Songkhram

ในชุดนี้จัดทำขึ้น 1 น้ำหนัก

ลงไว้เพื่ออ้างอิงผลงาน ชุดตัวอักษรไทย

ของ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

*********************************